اواریست گالوا... از پاریز تا پاریس!

تعمیم مساله حضرت علی (ع)

یک مساله تقسیم میراث در تاریخ ریاضیات مشهور است و راه حل

جالب و شگفت انگیز آن را به حضرت علی (ع) نسبت می دهند.

می گویند سه برادر بر سر تقسیم میراث به جای مانده از پدر

مرحوم خود دچار نزاع می شوند زیرا طبق وصیت پدر آنها باید ۱۷

شتر را به نسبت ۲ و ۳ و ۹ بین خود تقسیم می نمودند. اما این کار

میسر نبود زیرا ۱۷ عددی اول است و بر این نسبتها بخشپذیر

نیست. به حضرت علی شکایت می برند . حضرت یک شتر از خود

به آنها می بخشد اکنون ۱۸ شتر دارند  که در تقسیم به اعداد

وصیتنامه ۹ و ۶ و ۲ شتر سهم فرزندان می گردد و مجموع آنها

دوباره همان ۱۷ شتر اول است و یک شتر باقیمانده را هم حضرت

علی (ع) دوباره در عوض همان شتر اهدایی خود بر می دارد!!

می توان از روی این مساله شیرین و طنزآمیز معماهای دیگری

نیز در نظریه اعداد مطرح نمود : مثلا تقسیم ۴۱ شتر به نسبت

 ۲ و ۳ و ۷    و یا تقسیم ۱۹ شتر به نسبت ۲ و ۴ و ۵  .

در مورد ۵۹ شتر و نسبت های ۴ عدد یا بیشتر چند مساله

می توانید بسازید ؟ آیا می توان مساله حضرت علی (ع) را

تعمیم داد و مسایل کلی تر در نظریه اعداد مطرح نمود ؟

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۱ساعت 8:49  توسط اواریست گالوا  |